Whatsapp'tan yaz Çağrı Merkezimiz

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ: Bu Lisans Sözleşmesinde belirtilen hakları ve yükümlülükleri dikkatle okuyunuz. Satın alacağınız dijital ürünü (online eğitim paketi) bilgisayarınıza yüklemeniz, Sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi gösterir.

İşbu Sözleşme DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. için (DH Yazılım) ile SON KULLANICI (nihai kullanıcı) arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. Dijital Ürün’ü yüklemeniz bu Sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğiniz, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili geçerli kısıtlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm geçerli yasalarıyla uyumlu bir yolla kullanacağınızı kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz taktirde Dijital Ürün’ü yükleyemez ve kullanamazsınız.

Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Doping Hafıza- http://www.dopinghafiza.com eğitim sitesi ve Doping Hafıza markalı tüm ürünlerin sahibi DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. ye ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri ihlal durumlarında ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

 1. TARAFLAR VE TANIMLAR
  1. 1.1.Satıcı ( “DH YAZILIM”)

Unvanı: DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.  (“DH YAZILIM”)

MERSİS No: 0295088896300001

Adres: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak B Blok Sit. No: 4/588 Sarıyer/İstanbul

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 41

E-mail: info@dopinghafiza.com

Web Adresi: www.dopinghafiza.com

 

  1. Son Kullanıcı (“KULLANICI”):

Eğitim hizmetlerini içeren dijital içerikten oluşan yazılımı/programı Mesafeli Sözleşme ve işbu Sözleşme kapsamında kullanmakla Sözleşme’ nin tarafı olan kişi.

 

  1. Lisans Konusu Eser (“ESER”):

DH YAZILIM tarafından meydana getirilen, “Doping Hafıza” markalı dijital eğitim platformunda (www.dopinghafiza.com, Doping Hafıza mobil, tablet ve bilgisayar uygulamaları ve DH Yazılım’ a ait tüm dijital mecralarda) yer alan eğitim paketleri dahilindeki; ses, metin, video, animasyon, sunum, grafik, tasarım, teknik bilgi, fikir, arayüz, akış, algoritma, yazılım modülleri, program kaynak ve nesne kodları, teknik özellikler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü “Doping Hafıza” uygulama, bilgisayar programı ve programın bileşenlerini oluşturan unsur İşbu Sözleşme kapsamında ESER anlamına gelecektir.

 

  1. Dijital Ürün:

DH YAZILIM tarafından meydana getirilen, www.dopinghafiza.com alan adlı dijital eğitim platformunda yayınlanan her bir online eğitim programı/paketi, Doping Hafıza mobil, tablet ve bilgisayar uygulamaları ve DH Yazılım’ a ait tüm dijital ortamlarda yer alan ürünler dijital ürün anlamına gelecektir.

 

  1. Kurulum:

Online eğitim programının satın alınma işleminin tamamlanmasının akabinde gönderilen e-mailde, Android, IOS, Windows ve macOS işletim sistemleri için kurulum bilgilendirmesi yer alır. KULLANICI, kurulumu gerçekleştirmek istediği elektronik cihaza (bilgisayar, telefon veya tablet) ve cihazın işletim sistemine uygun programı indirerek dijital ürünün kurulumunu sağlar. KULLANICI, kurulum hakkında 0212 236 74 41 numaralı telefon numarası ile destek talep edebilir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme konusu, DH YAZILIM’ a ait ESER’ in münhasır olmayan ve yalnızca kullanım hakkına ilişkin lisansın, KULLANICI’ ya sınırlı ve süreli olarak tevdii, kullanım hakkının kapsamının belirlenmesi ve satın alınan online eğitim programının kullanımının açıklanmasıdır.

 

 1. SINIRLI VE SÜRELİ PROGRAM LİSANSI

 

 1. ESER, yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, İşbu Sözleşme ile KULLANICI’ ya ESER’ den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan kullanım lisansı, ticari olmayan ve kişisel kullanım için, eğitim içeriğinde belirlenen süre boyunca (TYT, AYT, DGS, LGS ve KPSS paketleri ve bunlara dahil olan Hızlı Okuma Teknikleri paketi sınav tarihine kadar, ara sınıflar için olan paketler ilgili akademik yıl boyunca, ara sınıflar+ LGS sınav tarihine kadar, İngilizce Eğitim Paketleri 120 gün ve tekli alınan Hızlı Okuma Teknikleri paketi 60 gün boyunca) tevdi olunmaktadır.

 

 1. DH YAZILIM, işbu Sözleşme’nin KULLANICI’ ya bırakmadığı ESER’ e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) açıkça saklı tutar.

 

 1. DİJİTAL ÜRÜN’NÜN KULLANIM ŞARTLARI

 

  1. Dijital Ürün (online eğitim programı/paketi), internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği KULLANICI sorumluluğundadır.

 

  1. Dijital Ürün yalnızca bir bilgisayar ve bir telefonda veya bir tablet ve bir telefonda kullanılabilir. Tablet ile bilgisayarda birlikte kurulumu yapılamamaktadır.

 

  1. Eğitimin kullanıldığı cihazlardan herhangi birinin sıfırlanması veya değiştirilmesi durumlarında; her cihaz için en fazla 3 defa değişiklik yapılabilmektedir.

 

  1. Online Eğitim Programı, lisanslı ve güncellemeleri tamamlanmış Windows 8 ve üzeri işletim sistemlerini desteklemektedir.

 

 1. DİJİTAL ÜRÜN’ÜN KULLANIM KAPSAMI

 

 1. ALICI’ nın Kullanım Hakkı, ürünün kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini, m.3.1. bendinde belirtilen süre boyunca içermektedir.

 

 1. ESER’ de yer alan ses, video, animasyon, sunum, görsel, metin gibi telif hakkı konusunu oluşturacak tüm içerik ve yazılım DH YAZILIM’ a ve/veya tedarikçisine aittir. KULLANICI, ESER’ i ya da ESER’ e ait herhangi bir bileşeni üçüncü kişilere kiralama, alt lisanslandırma, atama, devretme, satma, ödünç verme, başkaca platformlarda kullanma ya da yayma gibi işlemlerin işbu Sözleşme hükümlerine aykırılık oluşturduğunu; bu tür ihlalleri gerçekleştirmesi halinde DH YAZILIM’ ın, cezai şart talebine ek olarak, KULLANICI’ ya karşı her türlü hukuki ve/veya cezai yasal çareye başvurma hakkı saklıdır.

 

 1. ESER kullanımı yalnızca KULLANICI’ ya tanınmış bir kullanım lisans hakkı olup; okul, sınıf, yardımcı kurs, özel ders gibi toplu alanlarda ya da KULLANICI harici kişilere kullanıma açılması lisans kapsamı dışındadır. Bu tür davranışlar DH YAZILIM’ ın ESER’ den doğan telif haklarının ihlali anlamına gelir.

 

 1. Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini DH YAZILIM’ a ödemekle yükümlüdür. (www.dopinghafiza.com internet sitesindeki ürün satın alma aşamasında belirtilen ödeme yolları kullanılabilir.)

 

 1. Ürün kurulumuyla birlikte oluşturulmuş şifre bilgilerini veren ya da paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

 

 1. Lisans hakkı tanınan son KULLANICI, eserde tamamen veya kısmen değişiklik yapmayacağını, eseri çoğaltmayacağını, yaymayacağını, yeniden dağıtmayacağını, başkalarının kullanımına sunmayacağını, ticari hizmet sağlamak için kullanamayacağını, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturmayacağını, eseri işlemeyeceğini, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakmayacağını, kaynak kod türetmeye çalışmayacağını veya parçalarına ayırmayacağını, ESER tarafından kasıtlı olarak kolaylaştırılmış türev işler olmadıkça, ESER’ den herhangi bir türemiş iş oluşturmayacağını veya ESER’ in türemiş işini yapmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını, eser üzerindeki herhangi bir ticari markayı veya bildirimi kapatamayacağını, kaldıramayacağını, değiştiremeyeceğini veya tahrif edemeyeceğini beyan ve kabul eder.

 

 1. Satın almaya konu dijital eğitim içeriği veya bu içeriğin içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları, animasyonları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltan, kopyalayan, yayınlayan ya da dağıtan KULLANICI’ nın, ihlalden doğan cezai şart haricinde hukuki ve cezai sorumluluğu bulunur.

 

 1. www.dopinghafiza.com web sitesi içerisindeki her türlü yazılı, görsel ve işitsel (ses, metin, video, animasyon, medya, fotoğraf, vs.) içeriğin bilgisayara indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi DH Yazılım’ a ve/veya tedarikçilerine ait telif haklarının ihlali anlamına gelir ve bu bakımdan, cezai şart haricinde KULLANICI’ ya karşı hukuki ve cezai tüm yasal çarelere başvurulur.

 

 1. DİJİTAL ÜRÜN İÇERİĞİNDEKİ KORUMA ARAÇLARI

 

  1. Online eğitim paketi içerisindeki videolarda, medya güvenliğini sağlayabilmek amacıyla hareketli watermark (saydam damga/güvenlik işareti) yerleştirilmiştir. Bu hareketli işaret, KULLANICI’ nın adını, soyadını ve ona tahsis edilen referans numarasını içerir.

 

  1. KULLANICI, dijital ürün içerisindeki medyaları izlemesi sırasında, görüntü (ekran) kaydı yapabilen servislerden (Zoom, FaceTime, Skype vb.) herhangi birini aktif etmesi halinde “ekran yakalayıcı tespit” uyarısı alır. Bunun nedeni, bu tür servislerin ekran yakalama ya da kaydetme özelliğini kullanmasıdır. KULLANICI’ nın, Online eğitimi izlemeye devam edebilmesi için bu tür uygulamaları sonlandırması gereklidir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KULLANIMI VE GİZLİLİK

 

 1. Ürün’ün KULLANICI’ ya özel hizmet verebilmesi için dijital ürünün satın alınması sırasında isim, soyisim, adres ve e-mail adresinin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlanması mümkün değildir. Bu aşamada KULLANICI’ nın, bilgilerinin doğruluğunu teyit etmesi dijital ürünün işlevselliği bakımından önemlidir.

 

 1. DH YAZILIM, online eğitim paketinin kurulumunun sağlandığı, KULLANICI’ ya ait elektronik cihazın IP adresini Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (6698 sayılı KVKK m.5/2-c) nedeniyle kaydeder. KULLANICI’ ya ait IP adresinin işlenmesi, online eğitim paketinin kurulumunun, güvenliğinin sağlanması ve ileride doğabilecek arıza-hataların giderilebilmesi bakımından gereklidir.

 

 1. Ürün içerisinde yer alan soru bankası testlerine katılan KULLANICI’ nın sıralaması test sonucunda derecelendirilir. Bu sayede, KULLANICI’ nın tüm diğer online eğitim KULLANICI’ ları arasında seviyesinin tespiti sağlanır. KULLANICI, sıralamasının ilk 100’ de yer alması ve “En İyi 100” listesini aktifleştirmesi halinde; isim ve soyadının ilk harfi birlikte puan ve seviye bilgileri sıralamada yayınlanır.    

 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde KULLANICI’ ya ait kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgileri DH YAZILIM, KULLANICI’ nın güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

 

 1. KULLANICI daha detaylı bilgiye erişim için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ ne ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına www.dopinghafiza.com internet sitesinden ulaşılabilir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

 1. www.dopinghafiza.com internet sitesinde yer alan dijital ürünlerin tümü DH YAZILIM’ ın ve/veya tedarikçilerinin fikrî ve sınai mülkleridir ve 5846 Sayılı FSEK, 6769 Sayılı SMK ve ilgili mevzuat hükümleri, uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Herhangi bir yazılımın ve programın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu DH YAZILIM’ a ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir.

 

 1. www.dopinghafiza.com internet sitesinde yayınlanan tüm dijital içeriklerle ilgili ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; DH YAZILIM’ a ait telif hakları, tanıtıcı işaret, ticari isim, logo, alan adı, tasarım, patent, know-how, ticari sırları, ticari markalar ve diğer tüm fikrî ve sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, DH YAZILIM tarafından mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak korunur. Bu bakımdan, kullanımı satın alınan dijital ürün, KULLANICI’ ya Sözleşme kapsamında kullanım hakkı sağlasa da DH YAZILIM’a ve/veya tedarikçilerine ait fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından bir hak veya unvan sağlamaz.

 

 1. SORUMSUZLUK KAYDI

 

 1. DH YAZILIM, işbu Sözleşme konusu ESER’ den dijital eğitim ürünlerinin işlevlerinin yerine getirilmesi için kendinden beklenen dikkat ve özeni göstermekle sorumluluktan kurtulur. DH YAZILIM, KULLANICI’ ya herhangi bir başarı ya da sistemin kusursuz işleyeceği taahhüdünde bulunamaz.

 

 1. Dijital ürünü elektronik cihazına kuran KULLANICI, işbu Sözleşme’yi bilmediğinden hareketle DH YAZILIM’ ın sorumluluğuna başvuramaz. Çünkü, ALICI’ nın, işbu Sözleşme’yi elektronik olarak onaylamakla, KULLANICI’ nın dijital ürünü kullanıma ilişkin lisans kapsamını bildiği kabul edilir. İşbu Sözleşme’nin onaylanmasıyla, bağlı olduğu Mesafeli Sözleşme kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır. Bu aşamada, KULLANICI’ nın sınırlı ehliyetsiz olması durumda, KULLANICI’ nın Sözleşme’ nin tarafı olmasına velisi/vasisi tarafından geçerli ve hukuka uygun icazet verildiği kabul edilir. Aksi yöndeki iddialardan DH YAZILIM’ ın sorumluluğu olmayıp; DH YAZILIM’ ın bundan doğacak tüm zararından ALICI sorumlu olacaktır.

 

 1. DH YAZILIM, donanım veya işletim sistemi arızasından, DH YAZILIM tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları DH YAZILIM’ a ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

 

 1. KULLANICI, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, DH YAZILIM’ ın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, DH YAZILIM’ ın sorumluluk sınırının Sözleşme konusu dijital ürünleri için belirli süreli kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 1. CEZAİ ŞART
  1. KULLANICI, İşbu Sözleşme konusu lisanstan doğan, DH YAZILIM ve tedarikçilerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek; eseri izinsiz kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ya da izin gerektirecek şekilde görüntülemesi, bazı çalışmalarda kullanarak türetmesi (türevlerini oluşturması) gibi hallerde, DH YAZILIM’ a 5.000.000 TL (beşmilyon TL) cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre DH YAZILIM’ ın bu ceza miktarını artırabileceğini ve mahkemelerden terkini veya tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. DH YAZILIM, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde suç veya ceza öngören hükümlerden doğan ve/veya Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya tüm dava haklarını saklı tutar.

 

  1. KULLANICI’ nın Sözleşme hükümlerine aykırılığı halinde yukarıdaki hükümler hariç, DH YAZILIM’ ın gerekli her türlü müdahalelerde bulunma, KULLANICI’ nın ürünlere erişimini sonlandırma, KULLANICI’ yı tüm sistemden bertaraf etme gibi hakları saklıdır.

 

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 1. 12.   YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI/KULLANICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI/KULLANICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.

İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-posta adresine ALICI/KULLANICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.

Hızlı Erişim Menüsü
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
1
Eğitim Koçlarımıza Danışın
Sepete Git