Whatsapp'tan yaz Çağrı Merkezimiz

Destek

Destek

Müsadere Ne Demek ? Müsadere kararı ne demek ? Müsadere sistemi neden geldi ?

Müsadere Ne Demek ? Müsadere kararı ne demek ? Müsadere sistemi neden geldi ?

Müsadere Ne Demek ? Müsadere kararı ne demek ? Müsadere sistemi neden geldi ? gibi sorular sınavlarda çokça karşımıza çıkmaktadır. Eğitim paketlerimizin içeriklerinden derlediğimiz müsadere sistemi içeriğimizin sizin için faydalı olacağına eminiz.

Müsadere Ne Demek ?

Müsadere, Arapça kökenli bir kelimedir. Uzun yıllardır Türkçe’de de özellikle hukuk alanında sıklıkla kullanılmakta olup, dilimize yerleşmiştir.
Müsadere Türkçe’de ‘el koyma’ anlamına gelmektedir. Bu el koyma daha çok zor kullanarak bir duruma ya da mala el koyma anlamı olarak hukuk dilinde karşımıza çıkıyor. Özellikle Osmanlı döneminde yapılan uygulamalar ile günlük hayata girmeye başlamıştır. Türk Dil Kurumundaki karşılığı ‘el koymak’ olarak geçmektedir.

Müsadere kararı ne demek?

Müsadere, Osmanlı döneminde kamu görevlerini yürütürken haksız kazanç sağladığı düşünülen kişilerin tespitinin yapılması ve kazancın haksızlığında şüphe ya da kanıt görülürse, mal varlıklarına el koyma olarak işliyordu. Bu işlem zorla yapılmaktadır ve Osmanlı dönemi kanunlarına göre gerçekleştirilmektedir.

İslami devlet anlayışında, devlet adına çalışırken edinilen mal varlığı kamuya ait sayılırdı. Bu sebeple birçok İslam devletinde müsadere benzeri sistemler uygulanmaktaydı. Osmanlı Devleti’nde ise Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren, müsadere sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Müsaderenin ilk uygulaması ise 1453 yılında Çandarlı ailesinin malları üzerine olmuştur. Daha sonra Yakup Mehmet Paşa’nın mal varlığı müsadere uygulamasına tabi tutulmuştur.

Peki, Müsadere sistemi neden geldi ? Bu sistemin temel amacı, önemli mevkilere gelen devlet görevlilerinin, öldükten sonra varislerine bir şey bırakamayacaklarını düşünmesin, sağlamak ve böylece dürüst davranmalarını sağlamaktı. Fakat daha sonraları taşra yöneticileri, sadrazamlara, padişahlara hediye sunmak ve kazanç sağlamak için bölge zenginlerine de müsadere uygulamaya başladı.
II. Mahmut döneminde, tüm Osmanlı askeri ve idari sisteminde yapılan yeniliklerle beraber, müsadere sistemine de bazı güncellemeler getirilmiştir. Başıboş şekilde, keyfi yönetimlerce her türlü zenginliğe yapılan uygulamalar; kamu malı olduğu mahkeme kararıyla sabit görülen servetlere indirgenmiştir.

Ayrıca, 17. yüzyılla birlikte, ölen yüksek dereceli devlet görevlilerinin de mallarına el konulmaya başlanmış, bu uygulama da II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır.

Müsadere Sisteminin Özellikleri ve Etkileri

Ceza olarak müsadere iki şekilde uygulanmaktadır.

1. Genel müsadere, suçlunun menkul veya gayrimenkul bütün mallarının üstündeki mülkiyetini ortadan kaldıran ve bunları devlete nakleden bir cezadır.

2. Özel müsadere, yalnız belirli mallara veya mal varlığının belli bir kısmına uygulanır.

Genel özellikleri ise şu şekildedir;

  1. Devlet adamlarının mallarına el konulmasıdır.
  2. İlk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında uygulanmıştır.
  3. 1839 yılında Tanzimat döneminde kaldırılmıştır.
  4. Özel mülkiyetin gelişimini engellemiştir.
  5. Osmanlıda feodal bir sınıfın oluşmasını engellemiştir.

Müsadere sistemi halkın mal varlıklarını devlet hazinesine geçirme yöntemlerinden biri olduğu için, şüphesiz devlete katkıda bulunmuştur. Öte yandan, yolsuzluğa bulaşanların mal varlıklarına el konularak bu yola sapma ihtimali olanların caydırılması sağlanmıştır. Ayrıca devlete karşı güçlenen insanların mal varlığına el koyarak devlet hem otoritesini sağlamış hem de devlet hazinesine kaynak sağlamıştır.

Günümüzde ise Osmanlı döneminden farklı olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 54. Ve 55. Maddelerinde düzenlenen müsadere hükümleri uygulanmaya devam etmektedir.

Müsadere Ne Demek ? Müsadere kararı ne demek ? Müsadere sistemi neden geldi ? Sorularına cevap verdiğimiz bu içeriğimiz sınavda karşınıza çıkmasa bile genel kültür olarak hafızanızda yer etmesi gereken bilgilerdendir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için eğitim paketlerimize göz atabilirsiniz.