Doping Hafıza
Whatsapp'tan yazÇağrı Merkezimiz
KPSS

KPSS

KPSS Ön Lisans
KPSS Lisans
KPSS Ortaöğretim
KPSS

KPSS

KPSS, ülkemizde mesleki açıdan büyük bir önem teşkil eden bir sınav olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle pek çok kişi KPSS hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. “KPSS nedir? KPSS ne zaman yapılır? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sınav yerleri ne zaman belirlenir? KPSS tercih dönemi ne zaman? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?” gibi soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

KPSS Nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı kısaca KPSS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve her yıl kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınavdır. KPSS, adayların mezun oldukları bölümler ve alım yapılacak kadrolara bağlı olmak üzere farklı türler üzerinden düzenlenir. Bu anlamda, yapılacak olan sınavla beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılır. ÖSYM’nin KPSS ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekildedir: “Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.” A grubu, B grubu ve öğretmen adayları gibi kamu kurumlarına başvuru yapacak her adayın girmesi zorunlu olan KPSS Lisans sınavının amacı adaylara açıktan alım yapan kurumlara başvuru hakkı kazandırmaktır. Bu sayede lisans mezunu adaylar, devlet kurum ve kuruluşlarında iş imkânı elde edebilirler.

KPSS Ne Zaman Yapılır?

KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri Sınavları her yıl gerçekleştirilmekle birlikte; KPSS B Grubu ortaöğretim, önlisans ise iki yıl arayla yapılmaktadır.

KPSS Konuları Nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak isimlendirilen KPSS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte ve mesleki grupların kadro atamaları için yapılmaktadır. KPSS’nin temelini oluşturan KPSS Lisans her memur adayının çözmesi gereken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini içermektedir.